Projekt strony internetowej opartej o system WP4.
Strona responsywna.